TAURUS - Usługi BHP i Ppoż Warszawa

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Postaramy się sprostać Waszym oczekiwaniom oraz pomóc w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy , jak również ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia bhp to jedno z obowiązkowych szkoleń jakie musi przeprowadzić pracodawca wobec swoich pracowników.
Nie wolno dopuścić do pracy, nauki czy praktyki nikogo kto wstępnie nie przeszedł odpowiedniego szkolenia. Instruktaż stanowiskowy uczy zachowania bhp na danym stanowisku pracy, pozwala uniknąć zagrożeń wypadkowych i chorób zawodowych. Są i szkolenia okresowe prowadzone zależnie od rodzaju i specyfiki wykonywanej pracy.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku ochrony przeciwpożarowej. Aktualne przepisy zobowiązują administratorów obiektów, do określenia sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektów w wymagany sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe. Dlatego pracownicy muszą znać choćby podstawowe sposoby rozpoznawania i reagowania na te zagrożenia.